کاربر مهمان خوش آمدید.

خانــه عکاســــان افـرنـگ

در حال بارگذاری ...
نوع نمایش
جهت مقایسه ی محصولات ( تا 4 محصول ) در محصولات مورد نظر بر روی "مقایسه" کلیک نمایید.
 1 2 3 4  
مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش AutoCAD 3D  سطح مقدماتي تا پيشرفته    
لوازم جانبی دوربین
630,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش AutoCAD 3D سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار AutoCAD 3D و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش AutoCAD 2017  سطح مقدماتي تا پيشرفته    
لوازم جانبی دوربین
630,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش AutoCAD 2017 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار AutoCAD 2017 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Revit 2017  سطح مقدماتي تا پيشرفته    
لوازم جانبی دوربین
630,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Revit 2017 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Revit 2017 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش 3ds Max 2017 سطح مقدماتي تا پيشرفته    
لوازم جانبی دوربین
630,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش 3ds Max 2017 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار 3ds Max 2017و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و  آموزش Java سطح مقدماتي تا پيشرفته    
لوازم جانبی دوربین
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Java سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Java و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Maya 2015 سطح مقدماتي تا پيشرفته    
لوازم جانبی دوربین
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Maya 2015 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Maya 2015و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش SQL Server 2014 سطح مقدماتي تا پيشرفته    

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش SQL Server 2014 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار SQL Server 2014 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش MATLAB 2015 سطح مقدماتي تا پيشرفته    

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش MATLAB 2015 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار MATLAB 2015 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش  HTML, CSS سطح مقدماتي تا پيشرفته    
لوازم جانبی دوربین
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش HTML, CSS سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار HTML, CSS و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار Photoshop CC سطح مقدماتي تا پيشرفته    
لوازم جانبی دوربین
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار Photoshop CC سطح مقدماتي تا پيشرفته ، شامل نرم افزار فتوشاپ و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش PHP سطح مقدماتي تا پيشرفته    
لوازم جانبی دوربین
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش PHP سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار PHP و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش Primavera P6 سطح مقدماتي تا پيشرفته    

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش Primavera P6 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Primavera P6 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

 1 2 3 4