کاربر مهمان خوش آمدید.

خانــه عکاســــان افـرنـگ

در حال بارگذاری ...
نوع نمایش
جهت مقایسه ی محصولات ( تا 4 محصول ) در محصولات مورد نظر بر روی "مقایسه" کلیک نمایید.
 1 2 3 4  
Sirui T-004X Aluminum Tripod with C-10S Ball Head    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه آلومینومی عکاسی سبک و کوچک مدل Sirui T-004X with C-10S به همراه بال هد ، با حداکثر ارتفاع 147 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 12.5 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 40 سانتی متر و وزن 1.13 کیلوگرم و با تحمل وزن 4 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو

Sirui T-004X Aluminum Tripod with C-10S Ball Head (Blue)    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه آلومینومی عکاسی سبک و کوچک مدل Sirui T-004X with C-10S به همراه بال هد ، با حداکثر ارتفاع 147 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 12.5 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 40 سانتی متر و وزن 1.13 کیلوگرم و با تحمل وزن 4 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو

Sirui T-004X Aluminum Tripod with C-10S Ball Head (Red)    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه آلومینومی عکاسی سبک و کوچک مدل Sirui T-004X with C-10S به همراه بال هد ، با حداکثر ارتفاع 147 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 12.5 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 40 سانتی متر و وزن 1.13 کیلوگرم و با تحمل وزن 4 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو

Sirui T-1004XL Aluminum Tripod with E-10 Ball Head    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه آلومینومی عکاسی سبک و کوچک مدل Sirui T-1004XL with E-10 به همراه بال هد ، با حداکثر ارتفاع 160 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 14 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 46.5 سانتی متر و وزن 1.6 کیلوگرم و با تحمل وزن 8 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو

Sirui 3T-35R Table Top Tripod (Red)    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه آلومینومی رومیزی مدل Sirui 3T-35R به همراه بال هد ، با حداکثر ارتفاع 34.1 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 11.4 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 24.2 سانتی متر و وزن 430 گرم و با تحمل وزن 4 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو

 Sirui ET-2204 Carbon Fiber Tripod with E-20 Ball Head    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه آلومینومی عکاسی سبک و کوچک مدل Sirui ET-2204 with E-20 به همراه بال هد ، با حداکثر ارتفاع 145 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 13 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 43 سانتی متر و وزن 1.4 کیلوگرم و با تحمل وزن 12 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو

 Sirui T-024X Traveler Light Carbon Fiber Tripod with C-10S Ball Head    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه کربنی عکاسی سبک و کوچک مدل Sirui T-024X with C-10S به همراه بال هد ، با حداکثر ارتفاع 147.3 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 20.8 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 40 سانتی متر و وزن 0.92 کیلوگرم و با تحمل وزن 6 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو

 Sirui ET-1004 Aluminum Tripod with E-10 Ball Head    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه آلومینومی عکاسی سبک و کوچک مدل Sirui ET-1004 with E-10 به همراه بال هد ، با حداکثر ارتفاع 140 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 13 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 42 سانتی متر و وزن 1.4 کیلوگرم و با تحمل وزن 8 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو

 Sirui N-2004X Aluminum Tripod    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه آلومینومی(بدون هد) مدل Sirui N-2004X ، با حداکثر ارتفاع 165.1 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 17 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 46 سانتی متر و وزن 1.8 کیلوگرم و با تحمل وزن 15 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو

 Sirui T-2004XL Aluminum Tripod with E-20 Ball Head    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه آلومینومی عکاسی سبک و کوچک مدل Sirui T-2004XL with E-20 به همراه بال هد ، با حداکثر ارتفاع 172.5 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 24.5 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 47 سانتی متر و وزن 2 کیلوگرم و با تحمل وزن 15 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو

Sirui EN-2004 Aluminum Tripod    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه آلومینومی(بدون هد) مدل Sirui N-2004X ، با حداکثر ارتفاع 165.1 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 15.2 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 48.3 سانتی متر و وزن 1.9 کیلوگرم و با تحمل وزن 14.1 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو ، با قابلیت تبدیل به تک پایه

Sirui 3T-35K Table Top Tripod (Black)    
لوازم جانبی دوربین
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

سه پایه آلومینومی رومیزی مدل Sirui 3T-35R به همراه بال هد ، با حداکثر ارتفاع 34.1 سانتی متر ، حداقل ارتفاع 11.4 سانتی متر(با ستون کوچک) ،ارتفاع جمع شده 24.2 سانتی متر و وزن 430 گرم و با تحمل وزن 4 کیلوگرم به همراه کیف ، آچار و لوله استوانه ای کوچک به منظور عکاسی ماکرو

 1 2 3 4