منو خانــه عکاســــان افـرنـگ
کاربر مهمان خوش آمدید.

خانــه عکاســــان افـرنـگ

در حال بارگذاری ...
نوع نمایش
جهت مقایسه ی محصولات ( تا 4 محصول ) در محصولات مورد نظر بر روی "مقایسه" کلیک نمایید.
 1 2 3  
کیت فیلتر کلوزآپ هویا Hoya 77mm HMC Close-Up Filter Set II (+1, +2, and +4)    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
12,500,000 ریال موجود می باشد

کیت فیلتر کلوز آپ هویا با سایز دهانه 77 میلی متر که اثر ماکرو ایجاد می کند و حداقل فاصله کانونی را کاهش می دهد ،داراي قدرت هاي +1 ، +2 ، و +4 ديوپتر است ، این کیت شامل 3 عدد فیلتر کلوز آپ با شماره های 2،1 و 4 به همراه کیف حمل مخصوص می باشد

کیت فیلتر کلوزآپ هویا Hoya 67mm HMC Close-Up Filter Set II (+1, +2, and +4)    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
10,650,000 ریال موجود می باشد

کیت فیلتر کلوز آپ هویا با سایز دهانه 67 میلی متر که اثر ماکرو ایجاد می کند و حداقل فاصله کانونی را کاهش می دهد ،داراي قدرت هاي +1 ، +2 ، و +4 ديوپتر است ، این کیت شامل 3 عدد فیلتر کلوز آپ با شماره های 2،1 و 4 به همراه کیف حمل مخصوص می باشد

کیت فیلتر کلوزآپ هویا Hoya 58mm HMC Close-Up Filter Set II (+1, +2, and +4)    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
8,750,000 ریال موجود می باشد

کیت فیلتر کلوز آپ هویا با سایز دهانه 58 میلی متر که اثر ماکرو ایجاد می کند و حداقل فاصله کانونی را کاهش می دهد ،داراي قدرت هاي +1 ، +2 ، و +4 ديوپتر است ، این کیت شامل 3 عدد فیلتر کلوز آپ با شماره های 2،1 و 4 به همراه کیف حمل مخصوص می باشد

کیت فیلتر کلوزآپ هویا Hoya 55mm HMC Close-Up Filter Set II (+1, +2, and +4)    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
8,200,000 ریال موجود می باشد

کیت فیلتر کلوز آپ هویا با سایز دهانه 55 میلی متر که اثر ماکرو ایجاد می کند و حداقل فاصله کانونی را کاهش می دهد ،داراي قدرت هاي +1 ، +2 ، و +4 ديوپتر است ، این کیت شامل 3 عدد فیلتر کلوز آپ با شماره های 2،1 و 4 به همراه کیف حمل مخصوص می باشد

کیت فیلتر کلوزآپ هویا Hoya 52mm HMC Close-Up Filter Set II (+1, +2, and +4)    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
7,500,000 ریال موجود می باشد

کیت فیلتر کلوز آپ هویا با سایز دهانه 52 میلی متر که اثر ماکرو ایجاد می کند و حداقل فاصله کانونی را کاهش می دهد ،داراي قدرت هاي +1 ، +2 ، و +4 ديوپتر است ، این کیت شامل 3 عدد فیلتر کلوز آپ با شماره های 2،1 و 4 به همراه کیف حمل مخصوص می باشد

کیت فیلتر کلوزآپ هویا Hoya 49mm HMC Close-Up Filter Set II (+1, +2, and +4)    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
6,850,000 ریال موجود می باشد

کیت فیلتر کلوز آپ هویا با سایز دهانه 49 میلی متر که اثر ماکرو ایجاد می کند و حداقل فاصله کانونی را کاهش می دهد ،داراي قدرت هاي +1 ، +2 ، و +4 ديوپتر است ، این کیت شامل 3 عدد فیلتر کلوز آپ با شماره های 2،1 و 4 به همراه کیف حمل مخصوص می باشد

Marumi 77mm Macro Close-up Filter set +1 +2 +4    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
5,500,000 ریال موجود می باشد

Marumi 72mm Macro Close-up Filter set +1 +2 +4    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
5,000,000 ریال موجود می باشد

GREEN.L Kit Close-Up 82 mm    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
4,200,000 ریال موجود می باشد

کیت فیلتر کلوز آپ شامل 4 عددد فیلتر به شماره های 1+ ، 2+ ، 4+ ، 10+ به همراه کیف

Marumi 62mm Macro Close-up Filter set +1 +2 +4    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
3,900,000 ریال موجود می باشد

GREEN.L Kit Close-Up 77 mm    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
3,850,000 ریال موجود می باشد

کیت فیلتر کلوز آپ شامل 4 عددد فیلتر به شماره های 1+ ، 2+ ، 4+ ، 10+ به همراه کیف

Marumi 58mm Macro Close-up Filter set +1 +2 +4    
فیلترها، فیلتر های کلوزآپ(CLOSE UP)
3,500,000 ریال موجود می باشد

 1 2 3  
telegram