کاربر مهمان خوش آمدید.

خانــه عکاســــان افـرنـگ

در حال بارگذاری ...
نوع نمایش
جهت مقایسه ی محصولات ( تا 4 محصول ) در محصولات مورد نظر بر روی "مقایسه" کلیک نمایید.
 1 2 3 4 5  ...  
NiSi 100x100mm Nano IR Neutral Density filter ND8 (0.9)3 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 8 مربعی شکل 100x100mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی ،تا 3 استاپ میزان نوردهی را کاهش می دهد

NiSi 100x100mm Nano IR Neutral Density filter ND16 (1.2)4 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 16 مربعی شکل 100x100mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی ،تا 4 استاپ میزان نوردهی را کاهش می دهد

NiSi 100x100mm Nano IR Neutral Density filter ND32 (1.5)5 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 32 مربعی شکل 100x100mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی ،تا 5 استاپ میزان نوردهی را کاهش می دهد

NiSi 100x100mm Nano IR Neutral Density filter ND64 (1.8)6 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 64 مربعی شکل 100x100mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی ،تا 6 استاپ میزان نوردهی را کاهش می دهد

NiSi 100x100mm Nano IR Neutral Density filter ND128 (2.1)7 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 128 مربعی شکل 100x100mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی ،تا 7 استاپ میزان نوردهی را کاهش می دهد

NiSi 100x100mm Nano IR Neutral Density filter ND256 (2.4)8 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 256 مربعی شکل 100x100mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی ،تا 8 استاپ میزان نوردهی را کاهش می دهد

NiSi 100x100mm Nano IR Neutral Density filter ND500 (2.7)9 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 500 مربعی شکل 100x100mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی ،تا 9 استاپ میزان نوردهی را کاهش می دهد

NiSi 100x100mm Nano IR Neutral Density filter ND1000 (3.0)10 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 1000 مربعی شکل 100x100mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی ،تا 10 استاپ میزان نوردهی را کاهش می دهد

NiSi 100x100mm Nano IR Neutral Density filter ND2000 (3.3)11 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 2000 مربعی شکل 100x100mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی ،تا 11 استاپ میزان نوردهی را کاهش می دهد

NiSi 100x100mm Nano IR Neutral Density filter ND32000 (4.5)15 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 32000 مربعی شکل 100x100mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی ،تا 15 استاپ میزان نوردهی را کاهش می دهد

Nisi 100x150mm Nano IR Soft Graduated Neutral Density Filter ND4 2 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 4 تدریجی (گراجویت) مربعی شکل 100x150mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی

Nisi 100x150mm Nano IR Soft Graduated Neutral Density Filter GND8 3 Stop    
فیلترها، فیلترهای مربعی شکل
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

فیلتر ان دی 8 تدریجی Soft(گراجویت) مربعی شکل 100x150mm مناسب برای هولدرهای مربعی شکل نایسی

 1 2 3 4 5  ...