منو خانــه عکاســــان افـرنـگ
کاربر مهمان خوش آمدید.

خانــه عکاســــان افـرنـگ

در حال بارگذاری ...
نوع نمایش
جهت مقایسه ی محصولات ( تا 4 محصول ) در محصولات مورد نظر بر روی "مقایسه" کلیک نمایید.
 1 2  
STEP  UP RING 72mm-77mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
650,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (افزایش دهنده ) 72 میلی متر به 77 میلی متر

STEP UP RING 62mm-77mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
650,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (افزایش دهنده ) 62 میلی متر به 77 میلی متر

STEP UP RING 67mm-72mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
650,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (افزایش دهنده ) 67 میلی متر به 72 میلی متر

STEP UP RING 67mm-77mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
650,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (افزایش دهنده ) 67 میلی متر به 77 میلی متر

STEP UP RING 77mm-82mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
650,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (افزایش دهنده ) 77 میلی متر به 82 میلی متر

STEP DOWN RING 67mm-58mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
650,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (کاهش دهنده ) 67 میلی متر به 58 میلی متر

STEP DOWN RING 77mm-72mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
650,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (کاهش دهنده ) 77 میلی متر به 72 میلی متر

STEP DOWN RING 72mm-62mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
650,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (کاهش دهنده ) 72 میلی متر به 62 میلی متر

STEP DOWN RING 77mm-58mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
650,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (کاهش دهنده ) 77 میلی متر به 58 میلی متر

STEP UP RING 52mm-58mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
650,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (افزایش دهنده ) 52 میلی متر به 58 میلی متر

STEP UP RING 49mm-58mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
520,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (افزایش دهنده ) 49 میلی متر به 58 میلی متر

STEP UP RING 49mm-67mm    
فیلترها، حلقه های تبدیل سایز فیلتر
520,000 ریال موجود می باشد

رینگ تبدیل (افزایش دهنده ) 49 میلی متر به 67 میلی متر

 1 2  
telegram