کاربر مهمان خوش آمدید.

خانــه عکاســــان افـرنـگ

در حال بارگذاری ...
نوع نمایش
جهت مقایسه ی محصولات ( تا 4 محصول ) در محصولات مورد نظر بر روی "مقایسه" کلیک نمایید.
 1 2 3 4 5  ...  
اکتاباکس رایم لایت  RiME LITE Octa Box 230cm    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
42,700,000 ریال موجود می باشد

اکتا باکس رایم لایت با اندازه 230 سانتی متر و عمق 55 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

اکتاباکس رایم لایت  RiME LITE Octa Box 200cm    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
31,700,000 ریال موجود می باشد

اکتا باکس رایم لایت با اندازه 200 سانتی متر و عمق 50 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

سافت باکس رایم لایت RiME LITE Softbox RECTA BOX 140x200    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
29,700,000 ریال موجود می باشد

سافت باکس مستطیلی رایم لایت با اندازه 140X200 سانتی متر و عمق 61 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

اکتاباکس رایم لایت  RiME LITE Octa Box 180cm    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
28,700,000 ریال موجود می باشد

اکتا باکس رایم لایت با اندازه 180 سانتی متر و عمق 48 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

اکتاباکس رایم لایت  RiME LITE Octa Box 150cm    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
23,000,000 ریال موجود می باشد

اکتا باکس رایم لایت با اندازه 150 سانتی متر و عمق 45 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

سافت باکس باریک رایم لایت RiME LITE Softbox Strip 40x180    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
19,700,000 ریال موجود می باشد

سافت باکس باریک رایم لایت با اندازه 40X180 سانتی متر و عمق 49 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

سافت باکس باریک رایم لایت RiME LITE Softbox Strip 70x120    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
19,200,000 ریال موجود می باشد

سافت باکس باریک رایم لایت با اندازه 70X120 سانتی متر و عمق 44 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

سافت باکس باریک رایم لایت RiME LITE Softbox Strip 30x180    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
18,200,000 ریال موجود می باشد

سافت باکس باریک رایم لایت با اندازه 30X180 سانتی متر و عمق 38 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

سافت باکس باریک رایم لایت RiME LITE Softbox Strip 60x120    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
17,700,000 ریال موجود می باشد

سافت باکس باریک رایم لایت با اندازه 60X120 سانتی متر و عمق 48 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

سافت باکس رایم لایت RiME LITE Softbox RECTA BOX 70x150    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
17,700,000 ریال موجود می باشد

سافت باکس مستطیلی رایم لایت با اندازه 70X150 سانتی متر و عمق 51 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

سافت باکس رایم لایت RiME LITE Softbox RECTA BOX 100x140    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
16,700,000 ریال موجود می باشد

سافت باکس مستطیلی رایم لایت با اندازه 100X140 سانتی متر و عمق 55 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

سافت باکس رایم لایت RiME LITE Softbox RECTA BOX 50x100    
لوازم جانبی نورپردازی، سافت باکس،بیوتی دیش
14,700,000 ریال موجود می باشد

سافت باکس مستطیلی رایم لایت با اندازه 50X100 سانتی متر و عمق 40 سانتی متر، سازگار با مانت بوئنز (ساخت کره)

 1 2 3 4 5  ...