کاربر مهمان خوش آمدید.

خانــه عکاســــان افـرنـگ

در حال بارگذاری ...
نوع نمایش
جهت مقایسه ی محصولات ( تا 4 محصول ) در محصولات مورد نظر بر روی "مقایسه" کلیک نمایید.
 1 2 3  
DJI Phantom 2 Landing Gear - Part 4    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

این وسیله به عنوان یدک ارائه شده و فقط در صورت خرابی و آسیب‌دیدگی تجهیزات اصلی می‌توان از این وسیله به عنوان جایگزین استفاده کرد.

DJI ZH3-3D Damping Rubber - Part 42    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

این وسیله به عنوان یدک ارائه شده و خرید آن قابلیت جدیدی به پرنده شما نمی‌افزاید. فقط در صورت خرابی و آسیب‌دیدگی تجهیزات اصلی، می‌توانید از این وسیله به عنوان جایگزین استفاده کنید.

DJI Phantom 2 USB Port Cover - Part 24    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

این وسیله به عنوان یدک ارائه شده و خرید آن قابلیت جدیدی به پرنده شما نمی‌افزاید. فقط در صورت خرابی و آسیب‌دیدگی تجهیزات اصلی، می‌توانید از این وسیله به عنوان جایگزین استفاده کنید.

DJI ZH3-2D Vibration Dampener for Phantom 2 - Part 15    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

این وسیله به عنوان یدک ارائه شده و خرید آن قابلیت جدیدی به پرنده شما نمی‌افزاید. فقط در صورت خرابی و آسیب‌دیدگی تجهیزات اصلی، می‌توانید از این وسیله به عنوان جایگزین استفاده کنید.

DJI Phantom 2 Vision Screw Pack - Part 21    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

DJI Phantom 2 Vision Compass - Part 12    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

این وسیله به عنوان یدک ارائه شده و خرید آن قابلیت جدیدی به پرنده شما نمی‌افزاید. فقط در صورت خرابی و آسیب‌دیدگی تجهیزات اصلی، می‌توانید از این وسیله به عنوان جایگزین استفاده کنید

DJI Phantom 2 Cable Pack - Part 3    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

این وسیله به عنوان یدک ارائه شده و خرید آن قابلیت جدیدی به پرنده شما نمی‌افزاید. فقط در صورت خرابی و آسیب‌دیدگی تجهیزات اصلی، می‌توانید از این وسیله به عنوان جایگزین استفاده کنید.

DJI Phantom 2 CAN Module - Part 2    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

این وسیله به عنوان یدک ارائه شده و خرید آن قابلیت جدیدی به پرنده شما نمی‌افزاید. فقط در صورت خرابی و آسیب‌دیدگی تجهیزات اصلی، می‌توانید از این وسیله به عنوان جایگزین استفاده کنید.

DJI Phantom 2 Internal Power Plug - Part 6    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

این وسیله به عنوان یدک ارائه شده و خرید آن قابلیت جدیدی به پرنده شما نمی‌افزاید. فقط در صورت خرابی و آسیب‌دیدگی تجهیزات اصلی، می‌توانید از این وسیله به عنوان جایگزین استفاده کنید.

DJI ZH3-3D Damping Unit (Upper Bracket) - Part 48    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

این وسیله به عنوان یدک ارائه شده و خرید آن قابلیت جدیدی به پرنده شما نمی‌افزاید. فقط در صورت خرابی و آسیب‌دیدگی تجهیزات اصلی، می‌توانید از این وسیله به عنوان جایگزین استفاده کنید.

DJI ZH3-3D Damping Unit (Upper Bracket) - Part 48    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

این وسیله به عنوان یدک ارائه شده و خرید آن قابلیت جدیدی به پرنده شما نمی‌افزاید. فقط در صورت خرابی و آسیب‌دیدگی تجهیزات اصلی، می‌توانید از این وسیله به عنوان جایگزین استفاده کنید.

DJI Phantom 2 GPS Module - Part 1    
دوربین و لوازم جانبی فیلمبرداری هوایی ، لوازم یدکی (تعویضی )فیلمبرداری هوایی
تماس بگیرید موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

این وسیله به عنوان یدک ارائه شده و خرید آن قابلیت جدیدی به پرنده شما نمی‌افزاید. فقط در صورت خرابی و آسیب‌دیدگی تجهیزات اصلی، می‌توانید از این وسیله به عنوان جایگزین استفاده کنید.

 1 2 3