منو خانــه عکاســــان افـرنـگ
کاربر مهمان خوش آمدید.

خانــه عکاســــان افـرنـگ

در حال بارگذاری ...
نوع نمایش
جهت مقایسه ی محصولات ( تا 4 محصول ) در محصولات مورد نظر بر روی "مقایسه" کلیک نمایید.
 1 2 3 4  
مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش AutoCAD 3D  سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
840,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش AutoCAD 3D سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار AutoCAD 3D و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش  HTML, CSS سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
720,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش HTML, CSS سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار HTML, CSS و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار Photoshop CC سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
720,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار Photoshop CC سطح مقدماتي تا پيشرفته ، شامل نرم افزار فتوشاپ و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش SketchUp سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
720,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش SketchUp سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار SketchUp و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش WordPress به صورت کامل    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
720,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش WordPress : شامل نرم افزار WordPressو آموزش به صورت کامل نرم افزار

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و  آموزش Java سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
720,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Java سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Java و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش Android Programming سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
720,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش Android Programming سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Android Programming و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفت

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش SolidWorks 2014 سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
720,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش SolidWorks 2014 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار SolidWorks 2014 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش #Visual C  سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
720,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش #Visual C سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار #Visual C و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش Primavera P6 سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
640,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش Primavera P6 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Primavera P6 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Maya 2015 سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
640,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Maya 2015 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Maya 2015و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Lightroom CC سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
640,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار Lightroom CC سطح مقدماتي تا پيشرفته ، شامل نرم افزار لایت روم و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

 1 2 3 4  
telegram