منو خانــه عکاســــان افـرنـگ
کاربر مهمان خوش آمدید.

خانــه عکاســــان افـرنـگ

در حال بارگذاری ...
نوع نمایش
جهت مقایسه ی محصولات ( تا 4 محصول ) در محصولات مورد نظر بر روی "مقایسه" کلیک نمایید.
 1 2 3 4  
مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش AutoCAD 3D  سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
630,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش AutoCAD 3D سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار AutoCAD 3D و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش AutoCAD 2017  سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
630,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش AutoCAD 2017 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار AutoCAD 2017 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Revit 2017  سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
630,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Revit 2017 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Revit 2017 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش 3ds Max 2017 سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
630,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش 3ds Max 2017 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار 3ds Max 2017و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و  آموزش Java سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Java سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Java و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Maya 2015 سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش Maya 2015 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Maya 2015و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش SQL Server 2014 سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش SQL Server 2014 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار SQL Server 2014 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش MATLAB 2015 سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش MATLAB 2015 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار MATLAB 2015 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش  HTML, CSS سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار آموزش HTML, CSS سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار HTML, CSS و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار Photoshop CC سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار Photoshop CC سطح مقدماتي تا پيشرفته ، شامل نرم افزار فتوشاپ و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش PHP سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش PHP سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار PHP و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش Primavera P6 سطح مقدماتي تا پيشرفته    
کتاب ها و فیلم های آموزشی، نرم افزارهای آموزشی
510,000 ریال موجود می باشد

مجموعه آموزشي پرند نرم افزار و آموزش Primavera P6 سطح مقدماتي تا پيشرفته : شامل نرم افزار Primavera P6 و آموزش به صورت مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته

 1 2 3 4  
telegram